Bewonersonderzoek zwerfafval

Bewonersonderzoek zwerfafval

 

Wat vinden inwoners van Gooi en Vechtstreek van zwerfafval?

 

De negen gemeenten uit de regio, de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten werken al tweeënhalf jaar samen in de regionale aanpak om zwerfafval tegen te gaan. Met verscheidene projecten en acties met burgers, scholen en verenigingen proberen zij de hoeveelheid zwerfafval op straat terug te dringen. In het voorjaar van 2011 is er een onderzoek gedaan onder de inwoners van de regio om er achter te komen hoe men over zwerfafval en de aanpak van de organisaties denkt.

 

De opvallendste uitkomsten van dit onderzoek op een rij!

Schoonbeleving:

  • Hondenpoep en zwerfafval zijn de grootste ergernissen in de buitenruimte.
  • Men vindt de regio schoner geworden ten opzichte van 2 jaar geleden.
  • Elke gemeente scoort nu een hoger cijfer voor de schoonheid van de omgeving dan twee jaar geleden.

Veroorzakers zwerfafval:

  • Volgens het merendeel van de ondervraagden (77%) zijn de belangrijkste veroorzakers van zwerfafval scholieren vanaf 12 jaar. Gevolgd door automobilisten (58%) en winkelend publiek (50%).
  • Meer dan 90% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat kinderen op school leren dat afval niet op straat hoort.

Acties en maatregelen:

  • De helft van de ondervraagden heeft iets gemerkt van acties en of maatregelen of het gebied van zwerfafval in de regio de afgelopen twee jaar.
  • Ruim 80 % van de ondervraagden vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de zwerfafvalproblematiek.
  • Volgens de ondervraagden zijn de meest succesvolle acties tegen zwerfafval; het uitdelen van boetes en aandacht besteden aan zwerfafval op scholen. Ook het plaatsen van afvalbakken en opruimacties wordt als zinvol gezien.
  • 71% van de ondervraagden vindt het goed dat de gemeente geld uitgeeft aan de aanpak van zwerfafvaloverlast.
  • 1 op de 5 respondenten geeft aan zelf mee te willen doen aan een opruimactie.

 

print