Motie Gooi en Vechtstreek aangenomen! 

Motie Gooi en Vechtstreek statiegeld en verpakkingsafval met 94% aangenomen!

 

De portefeuillehouders Milieu van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben tijdens het VNG congres van 8 juni een motie ingediend met betrekking tot statiegeld en vergoedingen voor verpakkingenafval. De motie is met ruim 94% aangenomen.

Tijdens het VNG congres hebben de leden met ruime meerderheid steun uitgesproken ten aanzien van het verder uitbreiden van het huidige statiegeldsysteem voor retourname van verpakkingen. Ook is men het er over eens dat het verpakkende bedrijfsleven zich moet committeren om voor de inzameling van het resterende verpakkingsafval een reële bijdrage te bieden. Dit geldt zowel voor de inzameling van verpakkingsafval uit huishoudens als verpakkingen die terecht komen in de buitenruimte, zoals zwerfafval. Als laatste is ingestemd om de bovenstaande punten onder de aandacht te brengen van VROM en het verpakkende bedrijfsleven in de onderhandelingen over en invulling van de productenverantwoordelijkheid voor de periode na 2012.

 

In de ingediende motie uitten de gemeenten hun zorgen over de geringe bijdrage van het bedrijfsleven aan de zwerfafvalaanpak en het landelijke zwerfafvalbeleid in het algemeen. Ook pleitten de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek in de motie voor het uitbreiden van het goed werkende retoursysteem van verpakkingen door middel van statiegeld. Een statiegeld systeem is naar de mening van de gemeenten uit de regio een randvoorwaarde voor het tegengaan van zwerfafval.

print