Zwerfafvalbeleid Huizen wordt voortgezet en verder uitgebreid

Het college heeft het zwerfafvalbeleid geëvalueerd. De gemeente Huizen neemt sinds 2005 actief deel aan diverse zwerfafvalprojecten. Het college heeft besloten die deelname te handhaven en de activiteiten zelfs uit te breiden door deel te nemen aan nieuwe landelijke zwerfafvalprojecten via het zogenaamde Focusprogramma: het Actieprogramma Gemeente Schoon.

 

Nieuwe zwerfafvalprojecten in Actieprogramma Gemeente Schoon

Medio 2010 is het Landelijke Focusprogramma Zwerfafval gestart. Dit programma loopt van 2010-2012. De gemeente Huizen wil deelnemen aan zogenaamde ‘gebieds-  en ‘thematrajecten'. Dit houdt in dat voor bepaalde gebieden, zoals winkel- en openbaar vervoergebieden en bij scholen, extra aandacht is voor het opruimen van zwerfafval. Bij themaprojecten wordt gefocust op handhaving, buurtmonitoring en burgerparticipatie. De trajecten worden niet ondersteund met subsidie maar met gratis concrete hulp en advies op maat van Agentschap NL (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor informatie en advies, maar ook voor financiering, netwerken en uitvoering van wet- en regelgeving.

 

Vaste onderdelen zwerfafvalbeleid

Het zwerfafvalbeleid Huizen kent een aantal vaste onderdelen, zoals een veegplan en afvalbakkenplan. Daarnaast wordt de overlast van hondenpoep aangepakt door voorzieningen en handhaving op overtredingen door gemeentelijke en regionale BOA's. Samen met inwoners wordt het zwerfafval periodiek gemonitord. Met basis- en middelbare scholen wordt overlegd over acties, die jongeren bewust maken van de zwerfafvalproblematiek. Ook maakt de zwerfafvalproblematiek onderdeel uit van Keurmerk Veilig Ondernemen, het Certificaat Veilige Omgeving en het project Meewerken. Ten slotte doet de gemeente Huizen intensief mee binnen de regionale samenwerking, zoals de afgelopen jaren in het regionale project ‘Schoon Gooi en Vecht'.

 

Lopende projecten

Nog lopende zwerfafvalprojecten (vanuit het Gewest) waaraan de gemeente Huizen deelneemt zijn de ‘proeftuinprojecten'  (kernteams Handhaving, Communicatie en Scholen) en de ‘plusprojecten ‘ (peukenaanpak en inzamelmiddelen).

 

print